Cyllid & Thollau EM

1002 - Cyfeirnod Swyddfa Gyfrifon

Cewch hyd i'r rhif 13 cymeriad hwn ar y llyfryn Slip Talu TWE melyn a rhoddir gan Gyllid a Thollau EM, yn y fformat 123PA12345678 (3 rhif, 2 lythyren, 8 rhif). Os nad yw cyfeirnod yn 13 nod o hir mae angen nodi seroau (0) ar ôl y 2 lythyren i wneud 13 cymeriad ee 123PA00045678. Peidiwch â chynnwys unrhyw fylchau pan yn ei nodi ar y sgrin.

Ble i'w ganfod

Lleoliad eich Cyfeirnod Swyddfa Gyfrifon