Cyllid & Thollau EM

Nodwch swm

Pan fo gofyn i chi wneud Taliadau ar Gyfrif ond rydych yn disgwyl i'ch rhwymedigaeth ar gyfer y flwyddyn leihau oherwydd un o'r rhesymau a nodir yng Ngham 2, gallwch wneud cais .

Nodwch yma y swm gostyngedig yr ydych wedi cyfrifo sydd angen i chi dalu ar gyfer bob Taliad ar Gyfrif.

Enghraifft

Y rhwymedigaeth derfynol ar gyfer 2005/06 oedd £1500.00
Taliadau ar Gyfrif ar gyfer 2006/07:
Taliad 1af o £750.00 yn ddyledus ar 31/1/07 ac 2il daliad o £750.00 yn ddyledus ar 31/7/07.

Y rhwymedigaeth ddisgwyliedig ar gyfer 2006/07 wedi ei gostwng i £800.00

Taliadau ar Gyfrif diwygiedig ar gyfer 2006/07 £400.00 erbyn 31/1/07 a £400.00 erbyn 31/7/07.

Swm i'w nodi yng Ngham 1 yw £400.00