Cyllid & Thollau EM

Rhif Yswiriant Gwladol

Cyfeirnod 9 digid yw eich Rhif Yswiriant Gwladol sy'n cynnwys llythrennau a rhifau yn y fformat canlynol: QQ123456A. Gellir ei ganfod ar gerdyn Yswiriant Gwladol, llythyron gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), dogfennau a anfonwyd atoch gan Gyllid a Thollau EM, neu o bosib ar eich slipiau talu.