HM Revenue & Customs

Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR)

Cyllid a Thollau EM a fydd wedi anfon Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR) pan wnaethoch chi neu eich cleient gofrestru ar gyfer Hunanasesiad. Mae'n cynnwys deg rhif, er enghraifft 1234567890, a gellir ei ganfod ar Ffurflen Dreth (SA100), 'Hysbysiad i gyflwyno Ffurflen Dreth' (SA316) neu ar Ddatganiad o Gyfrif. Gellir ei ganfod hefyd ar ddogfennau eraill a anfonwyd gennym.

Yn ddibynnol ar y math o ddogfen a anfonwyd gallai'r cyfeirnod fod wedi ei argraffu wrth ochr y penawdau 'Cyfeirnod Treth', 'UTR' neu 'Defnydd Swyddogol'.

Ble i ganfod hwn

Location of your UTR